กิจกรรมล่าสุด
ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ส.ค.. 10, 2019 by

โครงการบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

ก.ค.. 14, 2019 by

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561

ส.ค.. 30, 2018 by

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

ก.ค.. 22, 2018 by

โครงการบริการวิชาการ กฎหมายชาวบ้านควรรู้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

ก.ค.. 21, 2018 by

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาหินซ้อน 23 มีนาคม 2561

มี.ค.. 23, 2018 by

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 15 มีนาคม 2560

มี.ค.. 15, 2018 by

กิจกรรมอุ่นไอรัก 11 มีนาคม 2561

มี.ค.. 11, 2018 by

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 มีนาคม 2561

มี.ค.. 4, 2018 by

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 4 มีนาคม 2561

มี.ค.. 4, 2018 by