อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 2516 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาคม 2516 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558